X MIĘDZYNARODOWY KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI

„Choroby cywilizacyjne i choroby
rzadkie wyzwaniem rehabilitacji XXI wieku”

Gdańsk, 12-14 września 2019Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Koleżanki i Koledzy!


Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w X Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Choroby cywilizacyjne i choroby rzadkie wyzwaniem rehabilitacji XXI wieku”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 12-14 września 2019 roku.

Zapraszamy wszystkich członków zespołu rehabilitacyjnego: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, psychologów, logopedów, dietetyków i specjalistów żywienia klinicznego, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, techników ortopedycznych, masażystów oraz specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

Uroczyste otwarcie Kongresu odbędzie się w czwartek 12 września. W kolejnych dniach, w trakcie równoległych sesji plenarnych oraz w sesjach plakatowych zaprezentujemy Państwu miejsce rehabilitacji w nowoczesnym leczeniu pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi m.in. chorobą wieńcową, niewydolnością serca, po przeszczepie serca i płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cukrzycą, chorobą nowotworową, po udarze mózgu, przedstawimy również rolę specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją w modelu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Planujemy sesje związane z telerehabilitacją i trendami w e-zdrowiu. Podzielimy się także doświadczeniami związanymi z multidyscyplinarnym podejściem do pacjentów z chorobami rzadkimi na przykładzie dystrofii mięśniowej Duchenne’a oraz zaprezentujemy nowości w leczeniu pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Naszymi gośćmi będą naukowcy i uznani specjaliści w tym zakresie z Polski i zagranicy. Mamy nadzieję, że pobyt w Gdańsku będzie okazją także do zwiedzenia naszego miasta i odpoczynku oraz nawiązania ciekawych znajomości, może na całe życie, mogących zaowocować dalszym rozwojem naukowym i zawodowym tej przyszłościowej dyscypliny, jaką jest rehabilitacja medyczna.

Zapraszamy serdecznie!


Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr hab. n. med. Jacek DurmałaPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło
NABÓR PRAC DO PREZENTACJI PLAKATOWEJ podczas X Międzynarodowego Kongresu PTReh


Termin nadsyłania prac do prezentacji plakatowej - 15 sierpnia 2019 r.

Zasady nadsyłania streszczeń:

Streszczenia prac w języku polskim i angielskim należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres organizatora:
milena.witkowska@med-media.pl

Tematyka prac:

Choroby rzadkie w rehabilitacji
Choroby cywilizacyjne w rehabilitacji
Tematy wolne w rehabilitacji

Prace należy przesłać według wytycznych:

1. Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wierszami 1,5.
2. Objętość: od 580 do 2500 znaków łącznie ze spacjami.
3. Streszczenie nie może zawierać zdjęć, rysunków, wykresów ani tabel.
4. Streszczenie pracy musi zawierać:
- imię i nazwisko oraz afiliacje autora/autorów,
- wstęp,
- cel,
- materiał i metody,
- wyniki,
- dyskusję,
- wnioski.

UWAGA! Osoba wysyłająca streszczenie zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.

Warunkiem prezentacji pracy w sesji plakatowej jest dokonanie rejestracji na stronie www.ptreh2019.pl (zakładka REJESTRACJA) oraz uiszczenie opłaty zjazdowej.
Centrum Biologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
budynek Collegium Biomedicum
ul. Dębinki 1, 80-001 GdańskPATRONAT HONOROWY


PATRONAT MEDIALNY
KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: Jacek Durmała
Członkowie:
Jacek Głodzik
Katarzyna Hojan
Joanna Jabłońska-Brudło
Dariusz Jastrzębski
Marek Jóźwiak
Jerzy Kiwerski
Krzysztof Klukowski
Ireneusz Kowalski
Marek Krasuski
Krystyna Księżopolska-Orłowska
Jolanta Kujawa
Andrzej Kwolek
Małgorzata Łukowicz
Iwona Maciąg-Tymecka
Piotr Majcher
Sylwia Małgorzewicz
Wiesława Nyka
Rafał Sapuła
Iwona Sarzyńska-Długosz
Dominika Szalewska
Beata Tarnacka
Piotr Tederko
Jolanta Wierzba
Marta Woldańska-Okońska
Ewa Zamysłowska-Szmytke
Tomasz Zdrojewski

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Joanna Jabłońska-Brudło
Członkowie:
Marta Banach
Hanna Ciecholewska
Agata Deja
Bożena Jankowska
Tadeusz Jędrzejczyk
Beata Królikowska
Małgorzata Kusiak-Kaczmarek
Lidia Łepska
Wiesława Nyka
Bogumił Przeździak
Jarosław Tomaszewski
Dominika Szalewska
Małgorzata SzuberWykładowcy X Międzynarodowego Kongresu PTReh


Dr n. med. Joanna Bautembach-Minkowska
Klinika Pediatrii Diabetologii i Endokrynologii GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski
Kierownik Katedry Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Jacek Kot
Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego GUMed

Prof. dr hab. Janusz Limon
Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Sylwia Małgorzewicz, prof.nadzw.
Katedra Żywienia Klinicznego, Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Dr Arkadiusz Mański
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Poradnia Psychologiczna Genetycznych Chorób Rzadkich UG

Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. nadzw.
Klinika Neurologii Rozwojowej GUMed

Dr Jarosław Meyer-Szary
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Dr hab. Andrzej Mital
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii GUMed

Prof. dr hab. med. Ewa Pilarska
Klinika Neurologii Rozwojowej GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Dr hab. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof.nadzw.
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed

Dr n. med. Eliza Wasilewska
Klinika Alergologii i Pulmonologii GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Dr Edyta Wernio
Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Dr hab. Jolanta Wierzba
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego GUMed
Centrum Chorób Rzadkich GUMed

Luc Vanhees, PhD, Professor
Sekretarz i Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Prewencji i Rehabilitacji Sercowo-Naczyniowej (EACPR, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation)

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMedHotel Impresja
ul. Tuwima 12
80-210 Gdańsk

Pokój 1-os., 12–14.09. (2 doby) – 600 zł
Miejsce w pokoju 2-os. , 12–14.09. (2 doby) – 340 zł

Uwaga, liczba pokoi ograniczona.

Rekomendujemy zakwaterowanie w hotelach w najbliższej okolicy: Hotel Logos (**), Hotel Szydłowski (***), Hotel Amber Gdańsk (***), Scandic Gdańsk (****), Mercure Gdańsk Stare Miasto (****)Program


CHOROBY CYWILIZACYJNE

1. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w świetle aktualnych wytycznych
2. Rehabilitacja pulmonologiczna – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
3. Co nowego w rehabilitacji pacjentów z chorobami nowotworowymi
4. Choroby metaboliczne jako wyzwanie rehabilitacji ogólnoustrojowej
5. Neurorehabilitacja w XXI wieku
6. Rola żywienia w rehabilitacji

CHOROBY RZADKIE

1. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a - nowoczesne standardy kompleksowej diagnostyki, oceny, leczenia oraz rehabilitacji
2. Rdzeniowy zanik mięśni – nowe terapie, nowe wyzwania. Standardy oceny rehabilitacyjnej pacjenta ze SMA, aktualne wytyczne w zakresie rehabilitacji
3. Inne choroby rzadkie: neurologiczne, kardiologiczne, metaboliczne, endokrynologiczne, choroba Pompego.
4. Wady wrodzone narządu ruchu
5. Hemofilia – nowe standardy leczenia

TEMATY INNE/WOLNE

1. Podstawy tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT) i możliwości jej zastosowania w rehabilitacji
2. Inżynieria w rozwoju rehabilitacji
3. Współpraca medycyny i nowych technologii – możliwości i perspektywy
4. Nowy model kompleksowej rehabilitacji w Polsce
5. Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją – nowe możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej, prewencji rentowej
6. Rehabilitacja w warunkach uzdrowiska
7. Biała Księga Rehabilitacji w Europie – sesja międzynarodowa z udziałem gości zagranicznych
8. Value-based care (opieka w oparciu o wartości) – opieka koordynowana, jakość życia związana z efektami rehabilitacji
9. Telerehabilitacja
10. Zastosowanie nowych technologii w rehabilitacji pacjentów po amputacji kończyny dolnej
11. Neuropsychologia w rehabilitacji dr hab. Dariusz Wieczorek

SESJA PLAKATOWA
SESJA PLAKATOWA DLA STUDENTÓW
Sesja przypadków klinicznych
Sesja konsultanta krajowego

1. Ergospirometria
2. Żeglarstwo osób niepełnosprawnych
3. USG narządu ruchu
4. Sport i adaptowana aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych
5. Zastosowanie toksyny botulinowej w rehabilitacji
6. Diagnostyka funkcjonalna w zespole słabości
7. Swoista kinezyterapia skolioz idiopatycznych - Metoda DoboMed
8. Elementy terapii manualnej
9. Metodyka realizacji prób marszowych i najczęściej popełniane błędy
10. Diagnostyka różnicowa skolioz statycznych i idiopatycznych
11. Analiza chodu

Sesje edukacyjne dla pacjentów – np. DMD - standardy rehabilitacji


12.00-16.00 Zebranie ZG PTReh

14.00-17.00 Warsztaty (prowadzone równolegle)

17.30 – 19.30 Uroczyste otwarcie Kongresu


Sala 1, Sala 2, Sala 3

08.30-9.00 (0,5h) Wykład wprowadzający
09.00-11.00 Sesja 1 (2h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 Sesja 2 (1,5h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 Sesja 3 (1,5h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
15.30-16.00 Przerwa kawowa
16.00-19.00 Walne Zebranie, Wybory ZG PTREH Członków PTREH
20.00-24.00 Kolacja


Sala 1, Sala 2, Sala 3

8.00-9.00 Zebranie ZG PTReh
9.00-11.30 Sesja 1 (2,5h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-14.30 Sesja 2 (2,5h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
14.30-15.00 Zakończenie Kongresu

Rejestracja

Partnerzy

W sprawach udziału w Kongresie w charakterze Sponsorów prosimy o kontakt:
Milena Witkowska
tel. +48 881 091 323
e-mail: milena.witkowska@med-media.pl

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Organizator główny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Organizator lokalny:
Klinika Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło:
jjbrudlo@gumed.edu.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Milena Witkowska

+48 881 091 323

milena.witkowska@med-media.pl